• Firma
 • Ydelser
 • Kontakt
 • Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte dit behov for vores assistance, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt os

  Lovpligtige inspektioner af trykbærende udstyr

  SK Inspection udfører lovpligtige inspektioner af trykbærende udstyr efter Arbejdstilsynets bekendtgørelser (BEK 1977).

  Arbejdstilsynet er i dag øverste myndighed for trykbærende udstyr i Danmark. Alt trykbærende udstyr, som indeholder eller kan udvikle et tryk, der overstiger 0,5 bar, er underlagt særlige krav til inspektioner.

  Kravene omfatter blandt andet opstillingskontrol, som udføres inden det trykbærende udstyr tages i brug for første gang, samt ved ombygning, flytning og/eller ved væsentlig reparation.

  Herefter skal det ved periodiske undersøgelser sikres, at trykbærende udstyr og enheder holdes i forsvarlig stand.

  Det påhviler ejeren/brugeren af det trykbærende udstyr, at både opstillingskontrol samt periodiske undersøgelser overholdes. De periodiske undersøgelser omfatter følgende:

  • ”Eftersyn” minimum hvert 2. år.
  • ”Besigtigelse” indvendig og udvendig minimum hvert 4. år.

  SK Inspection er DANAK-akkrediteret iht. ISO 17020.

  Som DANAK-bemyndiget inspektionsorgan, Type A, kan vi tilbyde inspektion af trykbærende udstyr i Fluida grupperne 1 og 2, kontrolklasse A og B (undtaget dampkedler og køleanlæg).

  Vores inspektører har mange års erfaring med tilsyn og kontrol af trykbærende udstyr, og kan dermed vurdere hvorvidt Jeres trykbærende udstyr er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt opfylder de gældende krav og regler på området.

  Bemærk venligst – som uafhængigt inspektionsorgan, tilbyder vi ikke salg eller rådgivning af trykbærende udstyr.

  I henhold til Bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder er vi forpligtet til at modtage tilsynsbesøg på DANAK’s foranledning. Vi er også forpligtet til at sikre, at et tilsynsbesøg kan omfatte deltagelse i vore akkrediterede aktiviteter, og derfor kan det ske, at DANAK deltager hos vore kunder under en af vore inspektioner